KVKK Aydınlatma Metni

ÖZŞANAL TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN GERÇEK KİŞİ(MÜŞTERİ) AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 211726 numarası ile kayıtlı Karacaoğlan Mahallesi 6165 Sok. No:12/A Bornova, İzmir adresinde faaliyet gösteren ÖZŞANAL Toptan ve Perakende Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, çalışanlarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Finans verileriniz, iletişim verileriniz, kimlik verileriniz, müşteri işlem verilerinize, dijital iz verilerinize ilişkin verilerinizden oluşan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Ürün/veya hizmet alan kişi olmanız nedeniyle, Şirket tarafından;

 • Denetim Etik Faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Ürün Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Dijital ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması

amaçlarıyla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ile www.ozsanal.com  internet sitesi, V3 yazılım programı, ağ üzerindeki ortak alanlar, şirkete ait bilgisayarlar, Connexease yazılımı, Whatsapp uygulaması, Tekrom Teknoloji A.Ş.’ye (‘’TSOFT’’) ait ana verileri Amerika’da, yedek verileri Hollanda’da tutan TSOFT yazılım sistemi, TSOFT ile bağlantılı çalışan ve aynı ülkelerde verileri tutan e-mail sunucuları, domain sunucuları ve serverları da dahil olmak üzere bilişim sistemlerine nakledilerek verinin işleme amacına ve niteliğine göre hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına

Fatura kesim süreci yürütülürken, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla Nebim V3 Sistemine kişisel verilerin girişinin yapılması vasıtasıyla,

 

Finans süreci yürütülürken, Kamu bankalarına ve Özel Bankalara, Yetkili Vergi Dairelerine,; Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, E-ticaret yazılım alt yapı hizmeti aldığımız TSOFT şirketinin yazılım uygulamasının kullanılması, Nebim V3 Sistemine kişisel verilerin girişinin yapılması, Gelir İdaresi Dairesi Elektronik portalının kullanılması vasıtasıyla,

 

Lojistik faaliyetleri yürütülürken, şirketimizin çalıştığı yurtiçi lojistik firmalarına; lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, kargoya ürün teslim etme vasıtasıyla,

 

Sipariş ve Fatura kontrolü yapılırken, İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Nebim V3 Sistemine kişisel verilerin girişinin yapılması vasıtasıyla,

 

Ürün iade süreci yürütülürken, Kamu bankalarına ve Özel Bankalara, Yetkili Vergi Dairelerine; Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, elektronik posta gönderilmesi, Gelir İdaresi Dairesi Elektronik portalının kullanılması vasıtasıyla vasıtasıyla,

 

www.ozsanal.com internet sitesi üzerinden satış yapılırken, Kamu bankalarına ve Özel Bankalara, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, E-ticaret yazılım alt yapı hizmeti aldığımız TSOFT şirketinin yazılım uygulamasının kullanılması vasıtasıyla,

 

www.ozsanal.com internet sitesi üzerinden yapılan alışverişin iade veya değişim süreci yürütülürken, Yetkili Vergi Daireleri’ne; Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, e-ticaret yazılım alt yapı hizmeti aldığımız TSOFT şirketinin yazılım uygulaması, ortak sunucu ve Gelir İdaresi Dairesi Elektronik portalı vasıtasıyla,

 

Whatsapp sipariş hattındaki süreç yürütülürken, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, şirket whatsapp hattındaki uygulama vasıtasıyla,

 

Talep ve şikayet takibi yapılırken, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, E-ticaret yazılım alt yapı hizmeti aldığımız TSOFT şirketinin yazılım uygulaması üzerinden,

 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmet süreçleri yürütülürken, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi amacıyla Nebim V3 Sistemine kişisel verilerin girişinin yapılması vasıtasıyla,

www.ozsanal.com internet sitesine üyelik kaydı oluşturma süreci yürütülürken, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, Ürün Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, e-ticaret yazılım altyapı hizmeti aldığımız TSOFT şirketinin yazılım uygulaması üzerinden,

 

Pazarlama, reklam, kampanya ve promosyon süreçleri yürütülürken, Ürün ve Hizmetlerin pazarlanması, reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, E-ticaret yazılım altyapı hizmeti aldığımız TSOFT şirketinin yazılım uygulamasında sürecin yazılım üzerinden,

 

İnternet sitesi faaliyetleri dijital kayıtlarının oluşturulması süreci yürütülürken, dijital ziyaretçi kaydı tutulması amacıyla, E-ticaret yazılım altyapı hizmeti aldığımız TSOFT şirketinin yazılım uygulaması üzerinden,

 

Fatura kesilme süreci yürütülürken, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, E-ticaret yazılım altyapı hizmeti aldığımız TSOFT şirketinin yazılım uygulaması üzerindeki form vasıtasıyla,

 

www.ozsanal.com sitesinde oluşturulan üyelik bilgilerinin güncellenmesi süreci yürütülürken, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, E-ticaret yazılım altyapı hizmeti aldığımız TSOFT şirketinin yazılım uygulaması üzerindeki form vasıtasıyla,

 

Ticari faaliyetler yürütülürken, Tekrom Teknoloji A.Ş. şirketlerine, ticari faaliyetin tamamında işbirliği içinde ilerlemek amacıyla fiziki arşivler ile www.ozsanal.com dahil olmak üzere internet siteleri, V3 yazılım programı, ağ üzerindeki ortak alanlar, şirkete ait bilgisayarlar, Connexease yazılımı, Whatsapp uygulaması, Tekrom Teknoloji A.Ş.’ye ait ana verileri Amerika’da, yedek verileri Hollanda’da tutan TSOFT yazılım sistemi, TSOFT ile bağlantılı çalışan ve aynı ülkelerde verileri tutan e-mail sunucuları, domain sunucuları ve serverları da dahil olmak üzere bilişim sistemlerine nakledilerek verinin işleme amacına ve niteliğine göre hem dijital hem de fiziki ortamda paylaşılmasıyla,

 

Ticari faaliyetlerin şirkete ait ilgili e-mail hesabı üzerinden yürütülmesi halinde e-mailde yer alan kişisel verileriniz, Tekrom Teknoloji A.Ş.’ye, TSOFT ile bağlantılı çalışan ve Amerika ve Hollanda’da verileri tutan e-mail sunucuları vasıtasıyla,

aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri, kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla yasal mevzuata uygun olarak işlenmebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Veri toplamaya ilişkin olarak;

 • Finans verileriniz (Banka hesap no ve adı, IBAN no, ödeme tutarı), şirket tarafından ozsanal.com internet sitesi üzerinden alışveriş esnasında, E-ticaret yazılım alt yapı hizmeti aldığımız TSOFT şirketinin yazılım uygulaması üzerindeki ekran vasıtasıyla elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Finans verileriniz(Banka hesap no ve adı, IBAN no), şirket tarafından finans sürecinin yürütülmesi esnasında, ozsanal.com satışlarının iptali durumunda müşteri slibinin kontrol edilmesi vasıtasıyla fiziksel ve elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Finans verileriniz(Iban no), şirket tarafından ozsanal.com sitesinden yapılan alışverişin iade veya değişim süreci esnasında, internet sitemize alışveriş yapmak üzere giren müşteri adaylarının doldurdukları form vasıtasıyla elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • İletişim verileriniz(Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adres, kep, faks no, cep no, iş adresi), şirket tarafından ürün iade süreci esnasında, müşterinin ozsanal.com'da oluşturduğu üyelik bilgileri paneli vasıtasıyla elektronik ortamda yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • İletişim verileriniz(Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adres, telefon no, cep no), şirket tarafından Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetinin yürütülmesi esnasında, servis hizmeti veya satış sonrası hizmet verilmesi için, sözlü, fiziksel ve elektronik ortamda yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerin manuel olarak şirkete ait V3 yazılım sistemine işlenmesinden sonra V3 sistemindeki bilgilerden,
 • İletişim verileriniz(e-posta, telefon no, cep no), şirket tarafından talep ve şikayet takibi süreci esnasında, www.sikayetvar.com web sitesi ve ozsanal.com web sitesi iletişim formu vasıtasıyla elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • İletişim verileriniz (İş Adresi, Ev Telefon Numarası, E-posta, Ev Adresi, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri Numarası), şirket tarafından Sipariş ve Fatura karşılaştırmalı kontrolü süreci esnasında, ozsanal.com sitemize alışveriş yapmak üzere üye kaydı oluşturan müşterilerin doldurduğu panel vasıtasıyla elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • İletişim verileriniz(telefon no, adres), şirket tarafından lojistik faaliyeti esnasında, ozsanal.com internet sitesi üzerinden müşterinin doldurduğu formdaki bilgilerin ürün sevki için, e-ticaret operasyon birimi tarafından fiziki evrak olarak depoya iletilmesi yöntemiyle fiziksel ve elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • İletişim verileriniz(Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adres, telefon no, cep no), şirket tarafından, ozsanal.com internet sitesine üyelik kaydı oluşturma esnasında, sitemizdeki form ile alışveriş yapmak üzere üye kaydı oluşturan müşterilerin doldurduğu alandaki form vasıtasıyla, elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • İletişim verileriniz(e-posta,cep no), şirket tarafından, reklam, kampanya, promosyon ve pazarlama faaliyetleri esnasında, sitemizdeki form ile alışveriş yapmak üzere üye kaydı oluşturan müşterilerin doldurduğu alandaki form vasıtasıyla, elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • İletişim verileriniz (Adres, telefon no), şirket tarafından, fatura kesim süreci esnasında,e-ticaret yazılım alt yapı hizmeti aldığımız TSOFT şirketinin yazılım uygulaması üzerindeki form vasıtasıyla, elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • İletişim verileriniz,( Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adres, telefon no, cep no), şirket tarafından, ozsanal.com sitesinde oluşturulan üyelik bilgilerinin güncellenmesi süreci esnasında, www.ozsanal.com internet sitesine üyelik bilgisi güncelleyen müşterilerin doldurduğu alandaki form vasıtası ile, elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Kimlik verileriniz(Ad-soyad, T.C. Kimlik no), şirket tarafından Fatura kesilmesi süreci esnasında, e-ticaret yazılım alt yapı hizmeti aldığımız TSOFT şirketinin yazılım uygulaması üzerindeki form vasıtasıyla elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Kimlik verileriniz(Ad soyad), şirket tarafından finans sürecinin yürütülmesi esnasında, ozsanal.com satışlarının bankadaki bilgiler ile karşılaştırılarak onaylanması sürecinde, siteye müşterilerce girilen bilgilerden temin edilmesi vasıtasıyla elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Kimlik verileriniz(Ad soyad), şirket tarafından lojistik faaliyet süreci esnasında, ozsanal.com internet sitesi üzerinden müşterinin doldurduğu formdaki bilgilerin ürün sevki için, e-ticaret operasyon birimi tarafından fiziki evrak olarak depoya iletilmesi yöntemiyle fiziksel ve elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Kimlik verileriniz(Ad soyad, T.C. Kimlik no), şirket tarafından mal/hizmet satış sonrası destek hizmeti esnasında, servis hizmeti veya satış sonrası hizmet verilmesi için, sözlü, fiziksel ve elektronik ortamda yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerin manuel olarak şirkete ait V3 yazılım sistemine işlenmesinden sonra V3 sistemindeki bilgilerden,
 • Kimlik verileriniz(Ad soyad ,T.C. Kimlik no), şirket tarafından sipariş ve fatura karşılaştırmalı kontrolü işlemi esnasında, ozsanal.com web sitemize alışveriş yapmak üzere üye kaydı oluşturan müşterilerin doldurduğu panel vasıtasıyla elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Kimlik verileriniz(Ad soyad), şirket tarafından talep ve şikayet takibi esnasında, www.sikayetvar.com web sitesi ve ozsanal.com web sitesi iletişim formu vasıtasıyla elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Kimlik verileriniz(Ad-soyad, T.C. Kimlik no), şirket tarafından ürün iade süreci esnasında, müşterinin ozsanal.com da oluşturduğu üyelik bilgileri paneli yöntemiyle elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Kimlik verileriniz(Ad-soyad, T.C. Kimlik no), şirket tarafından, ozsanal.com internet sitesine üyelik kaydı oluşturma esnasında, sitemizdeki form ile alışveriş yapmak üzere üye kaydı oluşturan müşterilerin doldurduğu alandaki form vasıtasıyla, elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Kimlik verileriniz(Ad-soyad), şirket tarafından, reklam, kampanya, promosyon ve pazarlama faaliyetleri esnasında, sitemizdeki form ile alışveriş yapmak üzere üye kaydı oluşturan müşterilerin doldurduğu alandaki form vasıtasıyla, elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Kimlik verileriniz,( Ad-soyad, T.C. No), şirket tarafından, ozsanal.com sitesinde oluşturulan üyelik bilgilerinin güncellenmesi süreci esnasında, www.ozsanal.com internet sitesine üyelik bilgisi güncelleyen müşterilerin doldurduğu alandaki form vasıtası ile, elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Müşteri İşlem verileriniz(Çağrı merkez kayıtları), şirket tarafından ozsanal.com sitesinden yapılan alışverişin iade veya değişim süreci esnasında, müşteri ile telefonla konuşulması sonrasında meydana gelen kaydın kendi sunucumuzda ses dosyası olarak kaydı yöntemiyle sözlü, elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Müşteri İşlem verileriniz(sipariş bilgisi, talep bilgisi), şirket tarafından ozsanal.com sitesinden yapılan alışverişin iade veya değişim süreci esnasında, e-ticaret operasyon faaliyetlerinin oluşturulmasında, site üzerindeki ürün değişim veya iade bilgileri doldurulan form vasıtasıyla elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Müşteri İşlem verileriniz(sipariş bilgisi, talep bilgisi, ürün özelliği), şirket tarafından whatsapp sipariş hattından bilgi alınması esnasında, e-ticaret operasyon faaliyetlerinin oluşturulmasında, connexease uygulaması vasıtasıyla elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Müşteri İşlem verileriniz(talep bilgisi, sipariş bilgisi), şirket tarafından, reklam, kampanya, promosyon ve pazarlama faaliyetleri esnasında, sitemizdeki form ile alışveriş yapmak üzere üye kaydı oluşturan müşterilerin doldurduğu alandaki form vasıtasıyla, elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,
 • Dijital İşlem verileriniz,(IP, Ülke bilgisi), internet sitesi faaliyetleri dijital kayıtlarının oluşturulması esnasında, şirket tarafından, Site üzerinden müşterinin sipariş vermesiyle site sunucusu vasıtasıyla, elektronik ortamda tarafınızdan iletilen bilgilerden,

 

şirket faaliyetleri kapsamındaki uygulamalar ve kullanılan yazılımlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışanlar, Şirket’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme;
 • kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 • kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme;
 • kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
 • bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsa bu duruma itiraz etme ve
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.ozsanal.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:

 • Karacaoğlan Mahallesi 6165 Sok. No:12/A Bornova, İzmir adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat başvuru yaparak;
 • Şirket’in ozsanal@hs03.kep.tr e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresiniz (KEP) üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak; veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla.

 

Başvurularınız, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi gereğince on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.